Program


Ruch jest bramą do nauki. Otwórzmy ją naszym dzieciom

Obserwując dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nie trzeba być pedagogiem, aby stwierdzić, że są one „głodne ruchu”.

Dlatego naszą główną myślą była popularyzacja sportu wśród dzieci, a także promowanie wszelkiej aktywności fizycznej w przedszkolach. Ruch trenuje nie tylko mięśnie, lecz umysł i psychikę. Dostarcza małym dzieciom doświadczeń przestrzeni, czasu, schematu własnego ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysł wzroku i słuchu. Ważnym jest, że poprzez sport dzieci tworzą efektywne relacje z rówieśnikami, mają kontakt z rodzicami, wyrabiają od najmłodszych lat wzorce i nawyki spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, ciekawy.

Dzięki ruchowi dzieci mogą rozładować nadmierną energię, dotlenić się, trenować zmysł równowagi. Dlatego tak ważnym jest promocja sportu wśród dzieci poczynając od już przedszkola. Każdy pomysł, który zachęca dzieci do aktywności i stwarza warunki do uprawiania sportu powinien być gorąco popierany i wcielany w życie. To od nas dorosłych w dużej mierze zależy, jakie wspomnienia z dzieciństwa będą miały nasze dzieci !

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

Gry i zabawy: z elementami zdrowego żywienia, z elementami piłki nożnej, z podstawami zapasów, podstawy lekkiej atletyki -  Zajęcia pod nazwą „Mini lekkoatletyka”

Wiek przedszkolny to okres zabawy w życiu dziecka. Dzieci w tym wieku zmieniają formy i sposoby zabawy – jest to powiązane z dojrzewaniem motorycznym, poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci. Zabawy ruchowe obok gier dydaktycznych stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych dzieci. Działalność podejmowana przez dzieci w czasie zabawy ma charakter twórczy, prowadzi do samodzielnego poznawania i przekształcania rzeczywistości. Zabawa daje jej uczestnikom możliwość wyrażania emocji, a przez to ułatwia ich przeżywanie.

W toku gier i zabaw podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania przemiany materii, a także rozwijają się wszystkie cech motoryki: szybkość zręczność, wytrzymałość, oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka. Dziecięca zabawa może być wypełniona głęboką powagą i trudem. Warto o tym pamiętać i doceniać wysiłek, jaki wkłada w nią dziecko. Zabawy ruchowe wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, cechy charakteru, oraz umiejętność współżycia w zespole dziecięcym.

Zabawy ruchowe rozwijają także pamięć i twórczą wyobraźnię, doskonalą i podnoszą ich znaczenie. Maja również dobry wpływ na cechy charakteru takie jak: samodzielność śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność, zdyscyplinowanie. Udział w zabawach pozwala dziecku oceniać swoje możliwości w porównywaniu z innymi, a wynik budzi wiarę we własne siły, staje się źródłem zdrowego optymizmu.

Mamy dzieciom do zaproponowania gry i zabawy:

  • z elementami zdrowego żywienia
  • z elementami piłki nożnej
  • z podstawami zapasów
  • Podstaw lekkiej atletyki. Zajęcia pod nazwą „Mini lekkoatletyka”

Aktywny przedszkolak

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Premier Sport na facebooku | 

arWAY - poligrafia, druk, fotografia, strony internetowe

Premier Sport